Categorie archief: Geen categorie

Studiekeuze: een keuze om steeds meer te worden wie je bent!

compaswegkeuzez_bewerkt-1

Kiezen voor een passend profiel en een goede studie is voor veel jongeren en hun ouders lastig. Door de aankomende veranderingen in de studiefinanciering, de hoge werkloosheid en een veranderende vraag van de arbeidsmarkt moeten leerlingen en ouders beter onderzoeken welke keuze de beste is. Naast onzekerheid brengt dit ook kansen met zich mee, juiste keuzes laten de jongere steeds meer worden wie hij of zij is.

In deze blog krijg je zicht op de huidige situatie en geven we een aantal tips om het kiezen gemakkelijker te maken.

 De laatste tijd komen er bij KidsCompas-coaches steeds meer vragen over profiel en studiekeuze. Mijn dochter moet een profiel kiezen en heeft nog geen enkel idee wat ze wil. Heeft mijn zoon het juiste beeld bij de opleiding die hij graag wil gaan doen en past dit wel bij wie hij is? Mijn dochter heeft ideeën over haar studiekeuze waar wij als ouders niet achter staan omdat we denken dat ze er geen betaalde baan in zal vinden, hoe pakken we dit aan?

Ouders willen hun kind graag goed begeleiden in alle studiekeuzes die moeten worden gemaakt. Daarbij nemen zij de berichtgeving over de hoge jeugdwerkloosheid (begin dit jaar 16,3%) natuurlijk mee. Ook het bericht dat 45% van de huidige 1e jaars in het HBO een studie volgt waarvoor de verwachtingen ongunstig zijn maakt ouders en jongeren ongerust. Het nieuwe studiefinancieringsstelsel dat in 2015 zeer waarschijnlijk voor nieuwe studenten ingaat, geeft een financiële druk om “goed” te kiezen. In dit licht is het logisch dat ouders steeds vaker om hulp vragen bij deze keuzes.

Wij vinden het belangrijk om naast alle informatie en cijfers over werkgelegenheid, ook oog te hebben voor een andere kant. Wij geloven dat onze jongeren bepalend zijn voor de ontwikkeling van onze wereld/samenleving. Ze zijn het meest duurzame kapitaal wat we hebben en daarom is het belangrijk om dit kapitaal goed tot ontwikkeling te laten komen. In onze visie doe je dit door te zorgen dat jongeren hun talenten, hun natuurlijke gaven, kunnen ontwikkelen. Dit past ook bij de vraag van het bedrijfsleven, zij zijn op zoek naar gedreven specialisten die hun talenten creatief in weten te zetten en met anderen kunnen samenwerken.

Het is dus van belang om bij profiel- en studiekeuze te weten óf te ontdekken wie je kind (van nature) is, waar de innerlijke motivatie zit en wat zijn of haar natuurlijke manier van leren is. Door talenten en krachten te leren kennen, deze in te zetten en verder te ontwikkelen komt je kind tot een optimale ontwikkeling en prestatie. Dít, samen met de waardering hiervoor en het kunnen leveren van een positieve bijdrage aan onze samenleving maakt hen bovenal tot gelukkigere mensen.

5 tips om je kind te helpen bij profiel en studiekeuze:

  1. Om een duidelijk beeld te krijgen maak je gebruik van het KidsCompas of het JongerenCompas. Deze geeft zicht op de aangeboren talenten en innerlijke motivatie van het kind en laat zien op welke manier hij het makkelijkst leert; moet hij zelf dingen uitzoeken, is het iemand die in de praktijk leert, of leert door doen of die een eigen manier van leren wil ontwikkelen in samenwerking met anderen.
  2. Ga met je kind in gesprek! Ga op zoek naar waar je kind echt blij van wordt, nu, maar ook toen hij 6-8 was. Ga op zoek naar zijn sterke kanten, de kracht van het kind. Het liefst zijn aangeboren kracht.
  3. Ga op zoek naar zijn innerlijke motivatie. Waar loopt hij warm voor. Wil het veel geld verdienen, iets voor anderen betekenen, reizen, een gezin! Luister naar wat je kind hierover te vertellen heeft zonder oordeel. Stel hem nieuwsgierige vragen, ook wanneer de motivatie van je kind anders is dan die van jezelf.
  4. Zie de keuze van een profiel of studie niet als levensbepalend. Het gaat om de keuze die hem een stap verder brengt. Er blijven nog veel mogelijkheden open. In deze tijd is levenslang leren het motto en zijn er nog vele wegen open. Vraag je bij elke keuze af wat je kind nú nodig heeft om nog meer tot zijn recht te komen en meer te worden wie hij (van nature) is.
  5. Kijk niet alleen naar de studierichting maar ook naar de soort school waar je kind terecht komt. Past de manier van onderwijs geven, de grootte van de school , de stad waar de opleiding gevestigd is en de groep medeleerlingen bij je kind. Dit zijn vragen die je samen kunt beantwoorden.

Drs. Sandra van ter Meij bereikbaar via info@sandravantermeij.nl of www.sandravantermeij.nl

Drs. Nelly ter Voert bereikbaar via n.tervoert@kidscompas.nl of http://www.kidscompas.nl

Advertentie

Gifts…..

 

Image

We gaan aan het einde van deze week het KidsCompas presenteren tijdens een internationaal congres. Een hele eer om hier vertegenwoordigd te zijn.  Ben dan ook de laatste dagen druk bezig om mijn presentatie in het Engels te vertalen.

Soms klinken woorden in een andere taal zo anders dat ze ook andere beelden en associaties oproepen. Het woord “Talent” wordt dan bijvoorbeeld in het Engels “Gift”.  Ja ….en als je dan verder aan de slag gaat……

Every child is talented of every child is gifted. Every child has it’s own gifts. Dit klinkt zo mooi, hier word ik zo blij van. Het roept het beeld op dat ieder kind zijn eigen gaven / eigen cadeautjes heeft. Ieder kind komt op deze wereld met zijn eigen cadeautjes. Deze heeft hij al bij zich.

Ouders zien dit vaak heel goed als hun kind geboren is. Hun kind is het meest mooie, geweldig en fantastische kind dat ooit geboren is. Er wordt dan ook geen enkel vergelijk met andere kinderen gemaakt. Er is alle aandacht voor het kind zoals deze (van nature) is. Er wordt met nieuwsgierigheid en verwondering naar gekeken en geluisterd. De trots straalt van de ouders en vaak ook van de grootouders af.

Hoe gaan kinderen met hun gifts / cadeautjes om ?

Het leuke is dat kinderen met deze gifts niet anders omgaan dan met andere cadeautjes. Ze willen ze laten zien, het zijn hun aangeboren talenten. Ze vragen er aandacht voor en als je even geen tijd hebt gaan ze net zo lang door tot dat je er wel tijd voor maakt om samen naar hun cadeau (talent) te kijken.

Als we het talent van een kind niet zien,  kan het zijn dat we wel de ineffectieve vorm zien (de manier waarop een kind zijn talent op een overdreven manier inzet zodat het negatief overkomt). Het zou mooi zijn als we zouden realiseren dat er een talent / gift verborgen zit onder dit gedrag.

Het KidsCompas maakt deze cadeautjes oftewel gifts oftewel talenten van kinderen zichtbaar. Zowel de cadeaus die we al eens gezien hebben als degene die we nog niet uitgepakt hebben.

De vraag is: wat doen wij als volwassen met deze cadeautjes? Gaan we er naar op zoek, komen we ze per ongeluk tegen of zien we ze over het hoofd?

Ik ben benieuwd welke cadeautjes of talenten jij bij jouw kind ziet.

Ik vind het geweldig als je deze via mijn blog of op onze Facebook pagina met ons wilt delen.

 

 

 

 

Moet een kind met autisme zich wel thuis voelen in China?

Afbeelding

Eerst kwam ADHD, nu lopen er meer autisten rond dan ‘normale mensen’. De VN ging zo ver woensdag 2 april te benoemen tot Wereld Autisme Dag. “Maar we moeten in Nederland niet doorslaan in de behandeling van mensen met een autismespectrumstoornis”.  “Laten we starten met het kijken naar hun sterke kanten.”

Autisme is als een reis naar China. Stel, u wordt morgen op het vliegtuig gezet en belandt op een druk kruispunt in China. U heeft geen idee waar te kijken. U verstaat de taal niet, heeft geen reisgids bij de hand, bent overdonderd door de geluiden en indrukken. De autist is altijd op dat drukke kruispunt in China, maar vindt vroeg of laat zijn weg – net als u. Het gaat om niet veel meer dan een gemiddeld andere manier van informatieverwerking in de hersenen. Hierdoor kunnen problemen met communicatie, sociale interactie en verbeelding ontstaan.

Gebruik de sterke kanten In de behandeling van (tekenen van) autisme slaan we door in Nederland. Vaak willen we de autist perse aanleren hoe het leven in China is en hoe het hoort. We kunnen ook voor een veilige leefomgeving zorgen, gebruikmakend van de sterke kanten van de autist, zoals exacte uitvoering, accuratesse, systematisch denken, eerlijkheid en puurheid. Recent onderzoek (Universiteit Leiden) pleit om meer te kijken naar de mogelijkheden en talenten van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en minder naar de beperkingen. Onderzoekster Annelies Spek: “Er zijn legio mogelijkheden programma’s die de talenten van mensen met autisme al in de kindertijd in kaart brengen. Programma’s die bijdragen aan het verkrijgen van zelfinzicht waar ‘de autist’ een leven lang profijt van kan hebben.”

Talent in kaart brengen Het in kaart brengen van talent, en daarmee zelfkennis, is niet ingewikkeld. De molen van een medische diagnoses, behandelplannen en begeleiding wordt een stuk eenvoudiger als wij ons richten op de talenten van het kind en gaan zoeken naar een omgeving waar dat talent tot wasdom kan komen. Al een kleine aanpassing in de manier waarop mensen met (kenmerken van) autisme worden aangesproken, geeft vaak al een wereld van verschil. Een kind aanspreken op zijn talenten betekent dat je zijn innerlijk vuurtje aanwakkert, zodat het zich gezien voelt in zijn talenten. Juist dat zijn de uitgangspunten van een KidsCompas: het in kaart brengen van de talenten van een kind. Initiatiefneemster Nelly ter Voert: “Talent is wat je bent. Het is de basis van wat je kunt betekenen. Talent is dat waarmee je waardering oogst, reacties uitlokt, emoties oproept, verbazing wekt of anderen laat groeien. Dit geldt voor ieder mens en zeker voor mensen met een diagnose of kenmerken binnen het autismespectrum.” Meer informatie vindt u op de website van Kidscompas. 
 

 

5 vragen die ouders zich zouden moeten stellen als het gaat om de citotoets en schoolkeuze

Poppetjesgrafiek cito10 maart krijgen kinderen van groep 8 de officiële uitslag van de Cito-toets en hiermee een advies m.b.t. het schoolniveau van hun vervolg opleiding.

Net zoals er ouders zijn die hier reikhalzend en vol trots naar uitkijken, zijn er ook ouders die met angst en beven het oordeel afwachten. Ook kinderen hebben hier heel verschillende belevingen bij. Het ene kind maakt het eigenlijk niet uit, het andere kind wil graag laten zien hoe goed hij is en weer een ander hoopt dat zijn wens uitkomt en dat hij of zij naar de school kan waar hij van droomt.

Zoals elk jaar wordt er rond deze tijd veel geschreven over de Cito-toets. Belangrijker dan de Cito-toets is de uiteindelijke schoolkeuze van je kind. Hieronder vind je 5 vragen die je je als ouder zou moeten stellen om tot een goede definitieve schoolkeuze te komen.

1. Weet je wat de Cito-toets meet ? en welke waarde jij als ouder hieraan wil hechten ?

De Cito-toets laat zien wat jouw kind onthouden heeft van de afgelopen acht jaar basisschool. Het zegt niets over de aangeboren talenten van je kind of zijn intelligentie(strategieën).

Hoe belangrijk vind jij het als ouder om te weten hoe goed je kind kan onthouden in een wereld waarin kinderen alle informatie tot hun beschikking hebben via internet.

Jouw kind die opgegroeid is met de computer en internet. Jouw kind die de computer en internet ziet als een van zijn werelden (en niet als een ding zoals vele ouders dit zien).

Welk belang hecht jij als ouder aan de uitslag van de Cito-toets?

2. Wat vraag jij je kind als hij thuis komt uit school ?

Vraag je…. of hij het leuk gehad heeft op school ? Of vraag je hem wat hij geleerd heeft  vandaag ? Uit onderzoek (SCP, 2010) blijkt dat Nederlandse ouders vooral willen dat hun kinderen gelukkig zijn en een gezellige tijd hebben. Ze vinden het belangrijker dat hun kind goed in zijn vel zit dan dat hij optimaal presteert.

Op het moment dat de schoolkeuze in aantocht is, zijn ouders vaak meer dan anders gericht op het resultaat. Maar ook bij de keuze van het vervolgonderwijs laten ze een grote stem bij de kinderen en laten ze zich leiden door de schoolkeuze waar hun kind gelukkig van wordt.

Dit in schril contrast met alle informatie die er is over de werking van de hersenen en dat het zeker tot het 25e jaar duurt voordat kinderen echt de consequenties van hun keuzes kunnen overzien.

Er zijn kinderen die naar een lager niveau gaan om bij hun vriendjes in de klas te kunnen blijven en kinderen die naar een sportklas gaan (om hun droom als sporter waar te kunnen maken, terwijl ze op dit moment, op een gemiddeld niveau twee uur voetballen of tennissen) in de week.

Op deze manier krijgen kinderen geen focus, kiezen ze geen passende uitdaging,  kiezen en concentreren ze zich meer op hun (niet altijd even realistische) toekomstdromen dan op hun natuurlijke talenten.

Wat vindt jij belangrijk voor je kind ? dat hij gelukkig is ….of dat hij wordt wie hij van nature is ?

3. Weet je als ouder wat er straks van je kind verwacht wordt als hij de maatschappij in gaat ?

Heb je als ouder enig idee wat over tien jaar normaal zal zijn binnen de arbeidsmarkt. De trendwatchers geven unaniem aan dat er geen sprake meer zal zijn van vaste contracten. Dat mensen ingehuurd gaan worden op basis van hun specialisme, voor de duur van een project. Dit vraagt van de huidige generatie dat ze weten waar ze goed in zijn en dat ze zich specialiseren en boven de middenmoot uit steken.

Dit staat haaks op onze huidige zesjescultuur. Dit verwacht van opvoeders (zowel ouders als school) ook een omslag in denken over de ontwikkeling van kinderen, zicht op aangeboren talenten, de mogelijkheden van training en ontwikkeling van deze aangeboren talenten.

Als een kind ergens goed in is, zal het talent niet vanuit zichzelf verder ontwikkelen. Daar heeft het kind hulp bij nodig. Een dochter die goed is in taal kun je prijzen om haar hoge cijfers, maar je kunt haar ook boeken geven met uitdagende en interessante teksten op haar niveau of haar stimuleren om in de zomer naar een taalkamp te gaan.

Sinds een paar jaar is er een trendbreuk te zien. Kinderen gaan qua opleidingsniveau niet automatisch meer hun ouders inhalen. Waar meisjes en allochtone jongeren nog wel een stijging maken, is dit voor autochtone jongens niet meer het geval. Een kwart van hen haalt het niveau van hun ouders niet meer.

Hiermee stokt de sociale stijging van Nederland.

Hoe wil jij dat je kind straks de overstap naar de maatschappij maakt ?

4. Hoe zie je jezelf als ouder ? hoe tevreden ben je over je rol als ouder ?

Uit onderzoek van het SCP (2010) blijkt dat meer dan 95 % van de ouders tevreden is met  hoe de opvoeding van hun kinderen verloopt en voelen ze zich competent als opvoeder.

Ouders zijn cruciaal in het stimuleren of afremmen van de aanleg van hun kinderen. Geen enkel kind wordt een held zonder steun uit de omgeving. Dit geldt niet alleen voor beroemde sporters, maar geldt voor ieder kind. Vaak zijn ouders belangrijke steunpilaren voor mensen die het ver schoppen.

Heb je als ouder genoeg tijd om je kind goed te begeleiden in deze belangrijke stap. Of heb je het te druk omdat je zelf in het spitsuur van het leven bevindt met werk, opvoeding, vrienden en andere taken.

Hoe wil je dat jouw kind jou ziet: als zijn beste vriend en maatje ? Niet te veel gezeur en gedoe. Opvoeden met een vrije teugel heeft een “grenzeloze generatie” doen ontstaan die mag doen en laten wat ze wil en die van haar ouders steeds minder sturing krijgt.

Hoe ziet u, uw rol als ouder ? bent u tevreden over de opvoeding. Maar wat als we straks economisch voorbijgestreefd worden door landen waar de zesjescutuur ondenkbaar is ? Hoe kijk je dan naar je rol als ouder ?

 

5. Wat vind je echt belangrijk voor je kind ? heb je zicht op wie je kind van nature is ?

Ouders hebben grote invloed op de ontwikkeling van hun kinderen. Hoewel ze vaak denken dat hun kinderen, zeker in de tienerleeftijd, nauwelijks naar ze luisteren, zijn zij op veel gebieden nog steeds het belangrijkste referentiekader.

Gaat “de alles is goed houding” de kinderen van de huidige generatie helpen. Of hebben ze een ander compas nodig om zich optimaal te ontwikkelen en straks klaar te zijn voor de maatschappij. Om op dit manier het optimale uit zichzelf te halen, en een stevige en gelukkige volwassenen te worden.

Gaat de huidige schoolkeuze je kind hem helpen om zijn aangeboren  talenten optimaal te ontwikkelen ?

Staat jouw kind straks klaar voor de maatschappij van morgen en kan hij gelukkig worden ?

4 dingen die op zijn minst zo belangrijk zijn als het “Citocijfer” om tot een goede schoolkeuze te komen.

Afbeelding

Wat is de score van uw kind, 545, 511 of 534 ? En hoeveel zegt dit nou eigenlijk over een goede schoolkeuze.

De afgelopen jaren merk ik in mijn praktijk als orthopedagoog dat dit cijfer vanalles oproept bij kinderen: het roept competitie en vergelijkingen op. “ik heb een hogere score dan jij”. Wordt een kind hier gelukkiger van en kom je van hieruit tot een meest passende schoolkeuze. Mijn ervaring is dat dit niet het geval is.

Op de site van Cito kun je lezen dat de Cito op een betrouwbare en onafhankelijke manier meet wat kinderen hebben geleerd in 8 jaar basisonderwijs. En dat deze uitslag gebruikt wordt als leidraad voor hun studieadvies in de vorm van een opleidingsnivo waar het kind het best zou passen. Het gaat dus over wat een kind onthouden heeft van de afgelopen 8 jaar.

Maar wat als je kind lager of hoger scoort dan verwacht. Is je kind dan ineens slimmer of dommer geworden ? Nee hij heeft meer of minder onthouden van de afgelopen 8 jaar dan ingeschat door de juf of meester. Of misschien was hij erg zenuwachtig of had hij net een goede dag en drukt he cijfer eerder zijn mate van faalangst uit dan zijn kunnen. Is dit een solide basis om een keuze te maken voor vervolgonderwijs ?

Cito zelf zegt dat dit niet het hele plaatje is maar dat er bijvoorbeeld ook gekeken moet worden naar doorzettingsvermogen, concentratie en naukeurigheid. Wat ik hierin mis is een interesse in het unieke van een kind. Een kind zien zoals hij van nature is.

Op basis van mijn ervaring met kinderen in groep 8 denk ik dat er 4 dingen zijn die op zijn minst zo belangrijk zijn om te weten van je kind om tot een gepaste studiekeuze te komen:

  1. Talenten van je kind
  2. Motivatie
  3. Manier van leren: intelligentiestrategieën
  4. Wensen van het kind; beeld van de toekomst

Wat wordt er bedoelt met bovenstaande punten:

1. Talenten van je kind

Weet je waar de talenten van je kind liggen ? waar is hij van nature goed in. Wat gaat hem makkelijk af en waar kan hij uren mee bezig zijn zonder het besef van tijd ? Wat zijn de dingen die hem energie opleveren als hij deze doet ? Waar wordt je kind blij van ? Zicht op de talenten van je kind geeft richting aan een goede keuze.

2. Motivatie

Heb je een idee waar zijn moter van gaat lopen, waar zijn vuurtje van gaat branden, waar zijn passie zit ? Is je kind lastig te motiveren en moet je hem steeds aanduwen als hij huiswerk heeft ? Hoe kom je er achter waar zijn innerlijke motivatie zit. Het knopje waar hij uit zichzelf aan de slag gaat. Ieder kind heeft zo’n knopje. Het is de kunst om dit te vinden. Een passende school is een belangrijk onderdeel bij het vinden en aanzetten van dit knopje.

3.Manier van leren: intelligentiestrategieën

Op welke manier leert je kind. Op de basisschool wordt er vaak klassikaal les gegeven. Dit past niet elk kind. De ene is een denker, de ander is een doener. Het ene kind heeft de vrijheid nodig om zelf uit te zoeken hoe iets werkt de ander heeft duidelijke stap voor stap instructie nodig. Geen enkele strategie is beter dan een andere. Het is wel van belang om te weten hoe je kind leert. Een school die les geeft die bij de manier van leren van je kind past (bij zijn intelligentiestrategieën) maakt dat een kind zich op zijn plek voelt en maximaal zal presteren. Of anders gezegd op zo’n school komt er uit wat er in je kind zit.

4. Wensen van het kind; beeld van de toekomst

Wat wil je kind zelf ? Kun je je als ouder losmaken van je eigen ideeën over je kind. Alles wat je hem gunt en naar zijn wensen en verlangens luisteren voor de toekomst en deze samen vertalen naar een schoolkeuze. Veel ouders weten zelf hoeveel frustratie het hen opgeleverd heeft om de keuze van hun ouders te moeten vervullen. Toch zie ik nog veel situaties waarin het kind het verdient dat er meer naar zijn eigen wensen geluisterd wordt.

Als laatste is het belangrijk om te weten hoe het op dit moment aan toe gaat in het bedrijfsleven. Een vaststaand feit is dat er op dit moment voor 98% gewerkt wordt met tijdelijke contracten. Mensen worden ingehuurd op hun talenten voor een bepaalde tijd dat deze talenten nodig zijn.  Wil je dat je kind straks klaar is voor de huidige maatschappij dan is het van groot belang dat hij weet waar zijn talenten liggen en dat hij deze ontwikkeld heeft.

Wat heb je nodig om een goed beeld van je kind te krijgen en een goede keuze te maken voor een passende middelbare school

De vraag is wilt u dat uw kind zich straks aanpast aan het schoolsysteem of dat hij naar een school gaat die hem van nature past ? de keuze is aan u.

Mocht het beantwoorden van de 4 bovenstaande punten lastig zijn dan kan het kidscompas uitkomst bieden om meer zicht te krijgen op wie je kind van nature is, waar zijn talenten liggen, zijn innerlijke motivatie en manier van leren.

Heeft u vragen neem gerust contact met me op. Ik denk graag met u mee.

Drs. Nelly ter Voert

Orthopedagoog

Labels: horen ze bij kinderen of aan koffers

De Volkskrant had deze week een artikel waarin ze aangaven dat kinderen niet gelabeld horen te worden. Een jaar of twee geleden zou ik het hier helemaal mee eens geweest zijn.

Ondertussen denk ik er anders over.

Ik vind dat ieder kind recht heeft om gelabeld te worden met zijn talenten. Zodat iedereen hem hier op kan roemen en uitdagen.Dan krijgen we echt een andere wereld.

Ik ga er voor!

Afbeelding